Rozliczenie podatkowe - opłata po odzyskaniu zwrotu

W większości przypadków takie rozwiązanie jest normą, "firmy" tłumaczą to wygodą klienta. My brakiem możliwości kreowania własnej polityki finansowej, w końcu nie każdy potrafi robić to samodzielnie... W Borsuk Adviesbureau rozliczenie z płatnościa wyrażoną w % odzyskanej nadpłaty jest tylko opcją.

Rozliczasz się po raz pierwszy? Masz wątpliwości? Nie chcesz płacić z góry?

Płatność po otrzymaniu nadpłaty podatkowej to idealne rozwiązanie. W tym przypadku niczego nie ryzykujesz. Płacisz za EFEKT

W związku z zainteresowaniem wielu klientów uiszczeniem opłaty dopiero po otrzymaniu swojej nadpłaty podatkowej wprowadzamy opcję rozliczenia podatkowego (POST-PAID).

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa cała korespondencja kierowana jest na Nasz adres korespondencyjny, a nadpłata na konto firmowe. Zgodnie z umową pomiędzy stronami, nadpłata pomniejszana jest o wysokość prowizji (netto) dla Borsuk Adviesbureau i następnie przekazywana Klientowi.

Procedura w 5 krokach:
  • Pobierz, wydrukuj i dokładnie uzupełnij druk umowy, pełnomocnictwo oraz ankietę osobistą.
  • Przygotuj wyraźne kopie paszpotu lub dowodu osobistego (nowego)oraz kopie wszystkich kart podatkowych z danego roku podatkowego (jaaropgaaven)
  • Wszystkie w/w załaczniki prosze przesłac listem poleconym bezposrednio na adres biura w Holandii
  • Po otrzymaniu kompletu dokumentów skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o wysokości zwrotu
  • Po około 4-6 miesiącach otrzymają Państwo nadpłate podatkową za dany rok podatkowy

Uzupłenione formularze prosimy przesłać listem poleconym na adres:
Borsuk Adviesbureau
Postbus 2443
nl-8203AK Lelystad
Holandia

Całkowita wysokość prowizji wynosi 10% nadpłaty podatkowej + 21% VAT (dla NL), nie mniej jednak niż 100E + 21% VAT (dla NL)

Po zakończeniu procesu zwrotu nadpałty podatkowej, bez wezwania ze strony klienta zmienimy adres korespondencyjny ponowonie na adres zamieszkania.

plGliwice

plOpole

plZłotów

plDen Haag

plLelystad

plTegelen

ul. Zwycięstwa 14/16
T. +48 327 265 601
F: +48 327 000 006
M: +48 608 580 610
więcej
ul. Kołłątaja 11/31
T. +48 775 472 956
F: +48 775 506 000
M: +48 793 081 025
więcej
Al. Mickiewicza 1
T. +48 673 502 000
F: +48 673 502 230
M. +48 530 242 700
więcej
Boekhorststraat 145
M: +31 634 722 852
F: +31 707 853 934

więcej
Meenthoek 3
M: +31 650 951 411
M: +31 616 123 450
F: +31 320 221 720
więcej
Kaldenkerkerweg 199
M: +31 650 951 411
M: +31 645 972 899
F: +31 822 202 132
więcej