Zwrot podatku

Zwrot podatku z Holandii za rok 2013 i lata wcześniejsze (2012, 2011, 2010 i 2009).

zwrot-podatku btn zwrot-podatku-pp btnSkorzystanie z naszej obsługi gwarantuje:

  • Komercyjne, profesjonalne oprogramowanie, dzięki czemu pierwsze rozliczenia trafia do Belastingdienst już w styczniu a nie dopiero w połowie marca jak u konkurencji.
  • Szybki zwrot podatku, średni czas oczekiwania na wydanie decyzji wynosi od 4 do 6 miesiecy.
  • Najszybsze rozliczenie wypłacono po 18 dniach kalendarzowych!
  • Rozliczenie wspólne z Partnerem fiskalnym o ile zostaną spełnione przesłanki dla takiego rozliczenia.
  • Indywidualne podejście do każdej sprawy, uwzględnienie wszelkich możliwych ulg i odpisów.
  • Uwzględnimy Twoja polska hipotekę, koszty edukacji oraz wydatki zdrowotne Twojej rodziny.
  • Zwrot otrzymasz bezpośrednio na swoje konto (tylko w przypadku posiadania konta NL). Posiadacze kont polskich otrzymają "czek", po którego odesłaniu Belastingdienst w terminie 6-8 tyg. dokona przelewu.
  • Twoje pieniądze nie przechodzą przez konto firmy BFA Poland Sp. z o.o. (dotyczy rozliczeń płatnych "z góry").
  • Profesjonalną obsługę "po-sprzedażowa" aż do chwili definitywnego zakończenia rozliczenia, czyli zasada od A do Z.


Informacje dodatkowe:

Termin rozliczenia za rok 2013 upływa 1 lipca 2014 (dotyczy to osób zobligowanych przez Belastingdienst), jednakże wnioski można składać przez cały rok.
Orientacyjny czas oczekiwania na wypłatę zwrotu to 4 do 6 miesięcy, rozliczenia papierowe M nawet do roku czasu.
Wypłata "algemene heffingskorting" (rozłąkowe) średnio do roku czasu.

Za datę dostarczenia rozliczenia do Belastingdienst, uważa się moment akceptacji przez Belastingdienst. W przypadku rozliczeń elektronicznych składanych w Borsuk Adviesbureau, akceptacja następuje już po kilku minutach od chwili wysłania, dzięki temu mamy pewność ze rozliczenie trafiło we właściwe miejsce.

Rozliczenia elektronicznezawsze podpisywane certyfikatem naszej kancelarii (nie digid!), w związku z tym odpowiadamy przed Belastingdienst za złożone zeznanie podatkowe.

Wyjątek stanowi rozliczenie papierowe "M-biljet", którego używa się w przypadku zameldowania/wymeldowania w/z Holandii (druk należy podpisać osobiście), jednakże i w tym przypadku umieszczamy na nim nasz numer BECON. Druku M-biljet nie musza Państwo zamawiać, ponieważ wygenerujemy Państwu stosowny formularz.

Rozliczenie korespondencyjne:

W przypadku rozliczenia korespondencyjnego prosimy o przesłanie listem poleconym czytelnej kopii jaaropgaave, dokumentu tożsamości i konta bankowego.
Jeżeli nie posiadasz Jaaropgaaf-u, zamówimy go dla Ciebie, bądź wystąpimy do Belastingdienst o zaświadczenie o dochodach za dany rok podatkowy.

Rozliczenie podatkowe za lata 2010 i 2009:

Rozliczenie za w/w lata jest nadal możliwe, jednakże tylko w wypadku gdy zwrot podatku przekracza 13€.
Ostateczne terminy rozliczeń lat wcześniejszych: rok 2008 do 31 grudzień 2013, 2009 do 31 grudzień 2014.

plGliwice

plOpole

plZłotów

plDen Haag

plLelystad

ul. Zwycięstwa 14/16
T. +48 327 265 601
F: +48 327 000 006
M: +48 608 580 610
więcej
ul. Kołłątaja 11/31
T. +48 775 472 956
F: +48 775 506 000
M: +48 793 081 025
więcej
Al. Mickiewicza 1
T. +48 673 502 000
F: +48 673 502 230
M. +48 530 242 700
więcej
Boekhorststraat 145
M: +31 634 722 852
F: +31 707 853 934

więcej
Meenthoek 3
M: +31 650 951 411
M: +31 616 123 450
F: +31 320 221 720
więcej